Disleksija, disgrafija, diskalkulija

Kako biti svoj, a da ne dobijemo već ko dijete neku od popularnih dijagnoza – Disleksija, disgrafija, diskalkulalija?Što znači živjeti po svom, biti sretno i ispunjeno biće, biti autentičan? To znači BITI potpuno slobodan! Znači da se držimo svojih unutarnjih principa koji su usklađeni s voljom Majke/Oca Boga Stvoritelja svega što jeste! Kako znati da smo usklađeni? Jedino po osjećaju. Osjećamo sklad sa svime i svima. Gdje god da idemo, sve je dobro. Osjećaj nas samih je dobar, nepromjenjiv, usidreni smo u beskonačni ocean bezuvjetne Ljubavi i Svjetlosti. Ništa van nas ne može nas izbaciti iz takta. Jedno smo sa svime!To u praksi znači da smo uskladili svoju lijevu i desnu stranu mozga i da smo harmonizirali mušku i žensku energiju u svom tijelu. Jednom riječju ostvarili smo unutarnji mir koji se širi sve oko nas i koji djeluje na cijeli svijet. To je naše osobno Uzašašće. Počinjemo živjeti na višem nivou postojanja i kao multidimenzionalno biće potpuno imamo povjerenje u svoje unutarnje vodstvo. Prepustili smo se! Bivamo “ovdje i sada”!Sada sam, nakon nekoliko intenzivnih godina rada na sebi i rada na procesu Uzašašća, potpuno mirna i osjećam da smo u fazi kada je potrebno stalno održavati svoju vibraciju visokom. Zato svojim namjerama, sve što nije u skladu s Božanskim Planom, transformiram u ljubav, radost, mir i obilje na korist cijelog svijeta. Svi se mi ljudi sada “čistimo” od starih energija, programa, uvjerenja i svega što smo kroz tisućljetnu povijest kao civilizacija prihvatili kao “temeljne norme” dobre za cijeli ljudski rod, jer se sada ispostavilo da veliki dio tih “istina” nije utemeljen, čak što više, uopće nije u skladu s našom Božanskom prirodom. Obzirom da nam je jedini pravi put, biti autentičan, svatko sada iz riznice svoga srca vadi sve što mu je potrebno da živi kroz dane mu talente. Svi ih imamo i do njih dolazimo iskrenošću i prepuštanjem unutarnjem vodstvu. Stoga nikad nemojte dozvoliti da bilo tko “sudi” o vama pa bio to netko od najpriznatijih svjetskih stručnjaka. Nitko nije u vašem tijelu i nitko nema vaše spoznaje. Vi znate svoje i nemojte mijenjati svoj put samo da se svidite drugima. Izborite se za sebe što god da vam netko sa strane tvrdio. Nitko, ali nitko ne zna vaše mogućnosti niti zna vaše talente. Možda do sada niste dijelili to što vam je rođenjem dano, stoga je sada pravo vrijeme za to. Definitivno je potrebno da svi počnu živjeti autentično kako bi kao civilizacija zaštitili svu djecu svijeta od licemjerja i manipulacije na svim razinama. Najveći utjecaj je kroz sistem obrazovanja. Današnja su djeca potpuno različita od onoga kakvi smo mi bili kao mali. Nažalost, ako je netko od vas i bio talentirano i kreativno dijete, trebali ste se ukalupiti u predviđeni okvir koji nam je sistem odgoja i obrazovanja nametnuo i nije bilo šanse da se netko samo vama posveti i dozvoli da budete to što jeste. Na taj su način mnoga djeca blokirala sve svoje talente jer je možda za njih trebalo izdvojiti novčana sredstva za usavršavanje kojih nije bilo ili se taj talenat nije uklapao u kodeks razmišljanja tog vremena pa su djeca bila prisiljena odustati od sebe i svojih kreativnih ideja. Tada je važio stav da su samo neka djeca nadarena, međutim, tvrdim da su sva djeca geniji, samo im trebamo omogućiti da se sami razviju svojim tempom. Sjećam se sebe kakva sam bila kao dijete. Uglavnom tako kako su roditelji ili neki drugi autoriteti htjeli. Nije bilo prostora za izraziti vlastito mišljenje. Oduvijek sam bila kreativno dijete i sve me zanimalo. Sama sam naučila rano kuhati i peći kolače, štrikati i heklati, raditi goblene, tapiserije, hobija sam imala na pretek, ali školu nisam voljela. Bila mi je jako teška jer sam imala problem sa čitanjem. Da je netko o tome tada vidio računa sigurno bih dobila sve “DIS” dijagnoze. Za disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju sam čula možda prije 20 godina i naravno prepoznala se u tome. Nekad sam se sama nosila s tim poteškoćama dok je danas svako valjda peto dijete u “problemu”. Sa žaljenjem promatram kako je veliko nerazumijevanje oko toga da se djecu koja imaju problem sa čitanjem, pisanjem ili računanjem svrstava u “problematičnu” ili djecu sa posebnim potrebama. Ona su savršena, međutim, njima mozak funkcionira na drugačiji, vjerujem, bolji način. Iz iskustva mogu reći da su sva ta “DIS” djeca zapravo izuzetno inteligentna, kreativna i empatična, puna su ljubavi i analitička strana mozga im nije dominantna i zato ne mogu pratiti školski program koji ih uglavnom tjera da uče na zacrtan način, odnosno većinom napamet, što je njima kao kreativcima problem. Ta su djeca zapravo potpuno harmonizirana i predstavljaju Novu generaciju koja će živjeti u Novom svijetu, u Zlatnom dobu. Ona u sebi imaju sve talente potrebne ovom društvu i na svima nama je da sada promijenimo sve obrazovne programe kako bi se ljudsko društvo razvijalo na najbolji mogući način. Upravo su nam sva ta djeca i dana da svi mi otvorimo svoja srca i budemo tim malenima podrška. Oni su naši “učitelji” i na nama je da se uskladimo s njima, a ne oni sa nama. Upravo zato se sve, baš sve treba potpuno promijeniti i u centar pažnje treba doći čovjek, kao ljudsko biće, kao Božansko biće Ljubavi i Svjetlosti. Iz tog razloga trebamo postaviti Nove temelje ljudskoj civilizaciji koja nas sve do jednog treba jednako tretirati i vrednovati. Svi smo važni i trebamo svi mi živjeti u obilju koje nam Planeta osigurava. Ujedno, sada je vrijeme da se prihvati da je svaki čovjek beskonačno vrijedan i da se za svakog pojedinca osiguraju sredstva za sve što je potrebno da to malo ljudsko biće koje se rodi na Planeti odrasta tako da može ostvariti svoju životnu svrhu, odnosno da živi autentično.Za sve to potrebno je promijeniti percepciju svijeta i imati pravu spoznaju kako stvarnost funkcionira. Potrebno je “probuditi se” iz iluzije u kojoj smo do sada živjeli. Na našem putu osvješćivanja potrebna nam je izuzetna iskrenost, dobra volja i dobra komunikacija kako bi se sve tehnologije koristile u službi čovjeka, a ne obrnuto. Nema napretka civilizacije bez osobnog kontakta. Mi smo ljudi društvena bića, a ne mašine. Zato je nužno virtualni svijet staviti u drugi plan. Stoga nam je svima prioritet da djecu kroz obrazovanje naučimo da znaju tko su, da nauče voljeti sebe i druge kako bi izrasla u prave ljude, u Božanska bića.Kako bi se ti ciljevi ostvarili nužno je preskočiti ponor koji nas sprečava da izađemo iz svoje zone komfora i odbacimo nametnuta uvjerenja, pravila, zakone, granice i sve što čovječanstvo sada vodi ka rubu samouništenja. Sada svatko od nas bira koliko je spreman učiniti kako bi njegovoj djeci i svim budućim generacijama bilo bolje i kako bi se ispravio krivi pravac kojim je civilizacija krenula. Kao civilizacija vraćamo se Kristovoj Svijesti, a koja živi u svakom od nas. To nije nikakvo religiozno ni dogmatsko učenje nego je to Univerzalni Zakon kojeg svi trebaju poštivati, a zapisan je u našoj DNA. Kristova Svijest nas čini pravim ljudima, Bogu sličnima! Svi mi na Balkanu imamo taj Božanski gen.Zato je sada proces transformacije intenziviran jer u materijalnoj stvarnosti većina ljudi sada doživljava vlastitu promjenu. Vrijeme je da se sada obijelodane sve do sada skrivene “istine” koje će nam dati točne informacije o tome tko su ljudi, zašto smo tu, koja je prava povijest i Planete i svih nas na Njoj. Civilizacije su propadale i mnoge napredne tehnologije su bile na Planeti, a mi i dalje to ne učimo djecu u školi. Pobrinimo se da svatko od nas ostvari i živi svoje majstorstvo kako bi naša kristalna tijela bliještala kilometrima uokolo. Tako ćemo BITI svjetionici u svojim sredinama i tako ćemo se svi umrežiti srcima na višem nivou postojanja. https://ljiljanaposavec.com/knjige/