Naš unutarnji MIR naša je najveća vrijednost, zato slijedimo samo svoje Više JA

Mnogi od nas za života imaju uzor u nekoj osobi pa pokušavaju biti isti kao ta osoba koja ih inspirira. To su često ličnosti koje su kroz povijest ostavile svoj trag u životu cijele ljudske civilizacije. Neki slijede religiozne vođe ili neke javne ličnosti s kojima rezoniraju. Trebate uvijek slijediti svoj prvi utisak koji imate kad sretnete neku osobu. Taj prvi dojam nikad ne vara. Često slijedimo za života smjernice koje su nam ostavili Isus, Majka Marija, Buda ili bilo koja ličnost koja je svojim životom ostavila nasljeđe cijelom čovječanstvu. Moj je stav da nema velikih i malih ljudi i onih kojima je Bog dao veću ili manju ulogu. Naše razmišljanje da je nešto veće i manje je razmišljanje umom i pogrešno je.

Smatram da je svatko od nas dobio svoju ulogu koju treba u svom životu ostvariti jer upravo ta njegova uloga, koliko god se nama prema ljudskim mjerilima činila mala, može ostvariti nevjerojatan napredak za čitavo čovječanstvo. To temeljim na tome da spoznaja i djelovanje tog jednog pojedinca dotiče sve ljude svijeta jer svi smo mi dio Jedne božanske energije.

Često se sjetim davno gledanog crtanog filma, snimljenog u sedamdesetima koji u novijoj verziji nosi naziv “Horton hears a who” u kojem je cijeli jedan svijet bio smješten u pahuljici maslačka, a glasove iz tog malog svijeta čuo je samo slonić Horton. Sve su životinje ismijavale Hortona, smatrajući ga ludim jer čuje nepostojeće glasove. Kako bi se spasio taj mali svijet, njegovi su stanovnici započeli vikati, svirati, trubiti…ne bi li ih se čulo. I dalje su bili nečujni sve dok glas nije ispustio najmanji stanovnik tog svijeta, beba, koja je glasno viknula YOPP! Tada je taj zvuk dopro do svih Hortonovih prijatelja.

Koja je poruka ovog crtića?

Sve prikazano moglo bi se preslikati na sustav i odnose nepovjerenja u kakvima danas živi cijela ljudska civilizacija.

Cijeli život i sama pričam oko sebe sve ono što mi duša šapuće. I dalje sam ne shvaćena od ljudi u svojoj okolini. Nekada sam pokušavala dobiti naklonost i odobravanje nastojeći im se svidjeti. Već godinama to ne radim. Prestala sam čekati da dobijem potvrdu okoline da me se čuje, razumije, ali sam počela tražiti potvrdu od viših svjetova i dimenzija. Poslušala sam Isusa koji nas je uputio: “Tražite i dati će vam se”. I ja sam viknula YOPP! I čuli su me! Tražila sam pomoć i za sebe, za svoje najmilije i za cijeli svijet. Tražila sam da se dokine ovaj sistem ropstva u kojem smo živjeli. Tražila sam da se osigura svim ljudima život u ljubavi i radosti kako više niti jedno ljudsko biće ne bi trebalo raditi za svoje preživljavanje. Već godinama osjećam oslobođenje cijelog čovječanstva i zato znam da mi je pozitivno odgovoreno na moje “traženje”.

Svatko od vas treba osvijestiti sve te istine i ponašati se u skladu s tim. Treba ZNATI da je božansko biće i treba “tražiti” sve kako bi imao lagodan život na Planeti Zemlji.

Upravo zato više ne želim prihvatiti nametnuti nam sistem civilizacije u kojem živimo. Ne želim više držati pognutu glavi i povinovati se sistemu, prihvaćati sve što nam se podvaljuje kako bi mogli “slobodno živjeti”. Ne prihvaćam iz jednostavnog razloga jer sve “krizne” situacije o kojima se danas puno govori su izmišljene i inscenirane od strane onih koji takvom situacijom najviše pogoduju. Zato sve takve scenarije odbijam i zaobilaznim, ne dajući im svoju energiju. Oni nisu dio mog svijeta. Svi koji tvrde da drugačije ne može, lažu sami sebe jer još uvijek misle umom.

Zato je sada vrijeme da osvijeste TKO SU! Vrijeme je da shvate da sami kreiraju to u što VJERUJU! To ne treba biti neka opća istina, već je to njihova istina i oni je žive! Da, tako si kreiraju to o čemu misle i govore. Sada je vrijeme da znamo da smo bezvremena, beskonačna bića, a ne ograničena bića zavedena pod neki broj za koji bilo koji državni činovnik može odrediti što smijemo, a što ne smijemo. Ljudi smiju SVE! Ljudi su slobodna suverena bića i nitko nema pravo dokinuti nam te slobode. Nema tog Zakona koji je iznad Prirodnog Zakona. Nema tog zakona koji je veći od slobodne volje svakog pojedinca. Slobodna volja je dar od Stvoritelja! Zato je sada potrebno da svatko sluša svoje srce koje nosi upute od Stvoritelja i koje nam otvara vrata Zlatnog doba jer je upravo srce portal u više dimenzije.

Stoga se nemojmo protiviti bilo čemu iz 3D sustava. Jednostavno ga napuštamo, zaobilazimo dižući si svoju vibraciju na viši nivo postojanja. Mi to kao elektromagnetna bića možemo ostvariti u trenu. Više nismo dio STAROG SVIJETA jer ni Planeta Zemlja nije dio starog svijeta. Sve one koji i dalje glume u ulozi “žrtve” i igraju stare uloge, ja sada napuštam, idem dalje. Kamo? Slijedim svoju viziju u kojoj živim godinama i slušam tihi šapat svoga srca koje me vodi. Sada znam da me vode svi oni iz viših svjetova koji su čuli moj poziv. Vodi me moje Više JA kojem sam prepustila navigaciju, a moj ego sjedi mirno, zadovoljan je jer se i on osjeća mirno i spokojno pa ne treba intervenirati. Znam da baš ništa ne trebam, ni reći, ni napraviti osim BITI svoja, original i živjeti tako kako u srcu osjećam.

Godinama sam povezana sa Majkom Prirodom i znam koliko je ona velikodušna i koliko nam daje ne očekujući ništa zauzvrat. Zato sam i ja tako radila godinama. Sve do sada kada sam spoznala da nisam nikom ništa dužna niti je itko meni dužan. Moja jedina “briga” sam samo ja. Sada mi je konačno jasno da se situacije i ljudi u našem životu manifestiraju ukoliko mi VJERUJEMO da tako treba biti i da mi to zaslužujemo. Osjećala sam kao da sama trebam probuditi cijeli svijet. Ne trebam! Trebam BITI budna i prisutna OVDJE i SADA.

Zato je SADA vrijeme da i svi vi preispitate sami sebe, što je to u što VJERUJETE jer to i živite i to je vaš doprinos cijelom svijetu.

Nemojte onda više u Novi svijet unositi svoje bolesti, razočarenja, krivnju i ljutnju. Unesimo ljubav, radost i mir u svaki trenutak svog života jer ćemo isto tako u trenu to prenijeti cijelom svijetu. Ja sam kao i vi Boginja ili Bog. Osvijestite to!

Osjećam se blagoslovljeno zbog svih spoznaja koje su mi dane. Upravo su one dokaz da je svo znanje u našoj nutrini, a ne u vanjskom svijetu. Stoga i živim u skladu sa svojom prirodom. Nema pravog i krivog. Jedina konstanta našeg života je stalna PROMJENA! Ja nisam ista osoba kao što sam bila sa 20, sa 30 sa 40 ili sada sa 61 godinom. Svi se iz minute u minutu mijenjamo. Mi smo ta PROMJENA!

Sada svojim svjesnim odabirom napustite ulogu “žrtve” i svoja buduća iskustva temeljite na osjećanju kojeg u ovom trenutku izabirete. Zapitajte se kako se želite sada osjećati? Više ne slijedite put “drugih” za koje ste smatrali da su uspješni. To je njihov put, vi imate svoj jer ste i vi original i genije. Jednostavno osjetite realnost svoje želje i biti će vam. Lijepa budućnost je vaš IZBOR! Zato i jeste sve stvar vaše VJERE!

Više o svemu što se događa možete pročitati u knjizi “Zlatno doba je počelo, uđite, vrata su otvorena”.