Dah je svet, povezuje nas sa Izvorom

Pišući, često mi misli odlutaju i samo dišem…mirna sam i opuštena i čekam da se pojavi slijedeća misao koju ću zapisati. Osviješćujem da je DAH taj koji nas čini živima. Dah je sam život i Božanska energija koju udišemo. Sve su nas krivo naučili pa stoga i taj sveti dah podrazumijevamo kao nešto usputno i …

Dah je svet, povezuje nas sa Izvorom Read More »