Vrijednost našeg života

leaves, fall, branch-7580124.jpg

Mi smo budni kada shvatimo da je naš život beskonačno vrijedan i da imamo beskonačnu moć. Svjesni smo da je do sada nismo koristili na svoju dobrobit samo zato jer smo tako bili programirani. 

Međutim, mi imamo u ovom SADA mogućnost sve promijeniti. Taj je SADA čaroban trenutak jer samo u  SADA božanska energija teče našim fizičkim tijelom.

Zato je SADA vrijeme da odbacimo sve naučene negativne obrasce i uvjerenja i da znamo koliko ljubavi možemo stvoriti, koliko dobrote i radosti možemo unijeti u svakodnevni život, koliko smo sposobni svojim životom sve druge potaknuti na vlastitu transformaciju jer smo SADA osvijestili da je svijet u kojem smo do sada živjeli iluzija. Sve  je prožeto lažima i ništa nije tako kako su nas u školi učili. Nedostaje morala i integriteta. Stoga sada izlazimo iz svijeta dualnosti jer nema potrebe da živimo u patnji, ako možemo živjeti u radosti i ljubavi.

Svatko podiže svoju svijest na viši nivo sam i tako ostvaruje svoju transformaciju. 

Nažalost, do sada, svi sistemi od odgoja, obrazovanja, zdravstva, financija, pravosuđa…nisu nikad veličali našu ljudsku moć i borili se za sve “male” ljude da otkriju svoju veličanstvenosti kako bi sami znali svoju vrijednost i živjeli to za što su rođeni. Trebamo znati da smo svi jednaki i zato ne smije biti nitko iznad ni ispod nas.

Naš je život beskonačno vrijedan i zašto se onda svi tako ne ponašamo prema sebi. Zašto ne cijenimo taj naš dar života koji smo dobili? Zato jer nismo naučeni voljeti sebe, ne poznajemo se. Ne znamo svoje vrline, a mane vidimo samo u drugima, ali ne i u sebi. Zato nas ni drugi sustavi društva ne vide vrijednima, ni školstvo, ni zdravstvo, kao ni bankarski sustav. Oni nas procjenjuju kroz naša materijalna tijela, materijalna dobra, a time se ne mjeri vrijednost čovjeka.

Na sve to smo sami pristali i nažalost mi sami tom materijalnom pristupu životu učimo sve nove generacije djece. To trebamo momentalno prekinuti. Mi nismo materijalna bića. Mi smo duhovna bića sa iskustvom materijalne stvarnosti.

Materija očito ni ne postoji. Ako se sve sastoji od atoma, a atomi se sastoje od 99,99% ničeg, onda od čega smo mi ljudi sastavljeni? Puno je pitanja, a malo pravih odgovora. 

Počnimo sami sebe vidjeti beskonačno vrijednima! Osjetimo u sebi tu beskonačnu energiju života koja struji našim tijelom, budimo zahvalni što smo živi! 

Dakle, svaki sistem u našem društvu koji ne podupire nas obične građane i ne vidi u nama beskonačni potencijal i vrijednost osuđen je na propast. Zato je SADA cijeli svijet u tranziciji. Dosta je bilo patnje.

SADA je vrijeme za mijenjanje osnovnih PARADIGMI jer je potreba da se uvedu nove osnove u kojima će čovjek kao božansko biće biti temelj društva i njegova vrijednost pokriće za sve naše potrebe dok god boravimo na Planeti Zemlji. Svi smo mi kanal božanske ljubavi i svjetlosti. 

Stoga pročistimo svoja tijela od otrova i um od svih starih obrazaca razmišljanja i negativnosti kako bi božanska energija mogla nesmetano djelovati kroz nas. Mi ljudi jesmo božanska bića i sada uzimamo svoju moć u svoje ruke.

Imajmo namjeru ostvariti društvo ljubavi, radosti, mira i obilja u cijelom svijetu.  I tako jeste!