Vrijeme je da promijenimo temeljne PARADIGME civilizacije

Često spominjem Boga i beskonačnu inteligenciju i vjerojatno ima mnogih od vas koji čitaju, a ateisti su. Ja samo iznosim svoje viđenje stvarnosti i svakodnevnih događanja, a koja nisu moguća bez djelovanja božanskog u nama kao i našem odnosu sa drugima i prirodom oko nas. Možda je za nekog Bog zapravo priroda ili on koristi neki drugi izraz za tu sveprožimajuću silu. Moja razmišljanja nemaju vezu sa niti jednom religijom jer niti jedna religija nas ne uči da smo mi beskonačno moćna duhovna bića, koja su došla u ovu realnost kako bi zajedno sa božanskom prisutnošću, koja djeluje kroz nas, bili su-kreatori naše stvarnosti. Niti jedna religija nas ne uči da je naša slobodna volja presudna i da zapravo život kreiramo onim što VJERUJEMO. Ono što mi smatramo istinitim, to kreira! Ljudi uglavnom kreiraju svojim STRAHOVIMA jer su tako odgajani. Zato ovaj svijet vide u kaosu!Međutim, ovaj je svijet čudesan i daje svima mogućnost da od njega stvore sve što sami požele! Možda neko ovaj svijet ne vidi takvim jer sve gleda kroz filter svojih očiju. I to jest jedina istina. Svijet je u očima promatrača!Mi svijet doživljavamo različito i nema dvije osobe koje bi imale isti doživljaj svijeta i osjećaj božanskog. Mi možemo biti pripadnici raznih religija ali sam doživljaj Boga je individualan i po mojem razmišljanju moglo bi se reći da ima 7,5 milijardi religija jer svatko osjeća nešto drugo.Ono što nam je zajedničko je to da je ta stvarnost „stvorena“ od sveprožimajuće tvari, da je sve BOG, da je u svemu Bog i da bez Boga ne bi ni bilo ničega. Kako se onda mi ljudi uklapamo u priču? Zašto smo mi tu? Zašto smo mi stvoreni? Stvoreni smo iz ljubavi, kao i sve što vidimo! Ali za razliku od životinja mi imamo slobodnu volju. Stvoreni smo na „sliku Božju“ i dobili smo slobodnu volju upravo zato da svojom voljom biramo iskustva, koja su nam božanskom voljom odmah sva ispunjena. Tako zajedno sa božanskom inteligencijom kreiramo. Velika većina ljudi ne razumije da je sve što im se događa rezultat onoga što su si sami odabrali, svjesno ili nesvjesno. I jednostavno nisu spremni prihvatiti odgovornost za svoj život kada stvari nisu onakve kako su oni željeli.Postoje znanstveni dokazi kako ništa nije fiksno pa tako ni naše tijelo, ni sve što vidimo. Živimo u ovoj 3D stvarnosti i polako se pripremamo za 4D u kojoj ćemo živjeti kao svjesni stvaraoci, kao su-kreatori. Dotle trebamo spoznati da živimo u jednoti i da nema dualnosti. Dualnost smo mi izmislili kroz naše strahove, jer je cijeli današnji svijet tako koncipiran da vjerujemo u temeljne PARADIGME ovog svijeta. A jedna od njih je “mi smo ovdje, a BOG, ako uopće i postoji, je negdje daleko”. To treba primijeniti. Bog je u nama! Živi kroz nas!Sada je vrijeme da naučimo upravljati svojim umom kako bi maknuti iz uma sve naše strahove i negativu. Vrijeme je da naučimo uskladiti svoj um sa srcem koje nas povezuje sa božanskom energijom koja neprekidno struji našim tijelom. Iz tog je razloga stanje našeg tijela najvažniji elemenat na našem putu jer bez zdravog tijela mi nismo u stanju primati poruke viših vibracija, poruke ljubavi kojima smo vođeni.Sada je vrijeme da razumijemo da mi jesmo ljudska bića, ali se ne ponašamo „ljudski“. Uglavnom glumimo svoje uloge po potrebi s kim smo i gdje smo. Kad odbacimo svo licemjerstvo i naučimo se integritetu, svijet će procvasti kao i sve u njemu.Glavni problemi nastaju jer tako odgajamo svaku novu generaciju djece koja se rodi. Djeca na svijet dođu sa otvorenim srcem i potpuno su iskrena. Mi ih kroz odgoj obrazovanje učimo i usmjeravamo kako se ponašati u skladu sa prihvaćenim normama. Često su odgajani uz plašenje i prijetnje kao što i često nagrade dobivaju uz niz ucjena. Sva ta uvjerenja i norme ponašanja samo služe sustavu, ali ne i nama ljudima. Ona nam onemogućavaju razvoj i osobni rast. Vrijeme je za nove PARADIGME cijele civilizacije!Da li ste spremni na promjene? Da li ste spremni živjeti autentično?