Što to znači da sve ide po Božanskom planu?

Što znači to da sve ide po Božanskom planu?
Cijeli je svijet već duže vrijeme u procesu u kojem svaki čovjek može pročistiti sva svoja tijela od otrova, kako bi podigao svoju svijest na viši nivo te tako bio spreman za život na višoj dimenziji postojanja.
Božanski plan uključuje sve to u 5D u kojoj nikakva tama i negativa bilo koje vrste ne može opstati. Svaki pojedinac se sam treba pobrinuti da mu je tijelo detoksicirano, srce čisto od svih nakupljenih emocija, a um miran.
Sada se sve odvija po Božanskom planu vrlo brzo. Sve je već prije dvije godine bilo postavljeno kako bi čovječanstvo znalo sve što se je događalo u prošlosti. Trebali smo svi znati istinu kako bi se mogli odlučiti i ići naprijed ako želimo. Stoga su i sve dosadašnje akcije “tamnih” poslužile svrsi jer su se ljudi počeli zauzimati za sebe i lakše donjeti odluke kako žele živjeti, odnosno da se konačno pitaju zašto su tu i koja je njihova svrha. 
Svijest ljudi se je podigla i ljudi su postali svjesni da im nisu potrebne ni vlade, ni granice, da je sve to i stvoreno kako bi nas se držalo pod kontrolom. Zato su sva ograničenja koja su nam bila nametnuta akt protiv Slobodne volje svakog pojedinca pa se tako narušavaju naša ljudska prava koja smo dobili od Stvoritelja. 
Ljudi sada razumiju da nema iznad nas iznad svakog pojedinca nikakvog većeg autoriteta od nas samih koji bi nam smio narušavati našu SLOBODNU VOLJU. Jedini autoritet je Stvoritelj i ako želimo mi svi imamo s Njim direktnu komunikaciju tako da možemo TRAŽITI sve što želimo doživjeti.
Božanski plan sada super napreduje jer su se u izvršenje uključili milioni svjetlosnih radnika diljem svijeta. Svi oni zajedno održavaju vibraciju visokom potrebnu za ostvarenje te Nove i bolje stvarnosti 5D.
Obzirom da se sada otpušta velika količina negative iz svijh ljudi potrebno je biti oprezan kako nam se ne bi dogodila neka nesreća zato jer sada se događaju procesi u kojima svi mi svu tu negativnu energiju mržnje, tuge, ljutnje transmutiramo u ljubav, radost, mir i obilje. Na taj ćemo se način vrlo brzo poravnati sa Novom stvarnošću koja nam je već osigurana Božanskim planom. Zapravo sada ostvarujemo evoluciju čovječanstva jer konačno postajemo pravi ljudi.